LEAD CC

Hjälper dig att övertyga i digitala möten - för att få fler kunder.


Genom digital retorik.


Coachning - Workshops -  Utbildningsmaterial - Kompetensutveckling.


Våra tjänster

Coachning & mentorskapÄr du företagare eller konsult och ta bättre beslut med tydlig kommunikation och tydliga budskap? 


Vi erbjuder individuell coachning och mentorskap.Kompetensutveckling


Individuell 6 veckor


1:1 Power Hour

Utbildningsmaterial & Workshops


Vill du utbilda ert företag eller er ledningsgrupp inom digital retorik? 


Välj mellan en live workshop eller någon av utbildningsfilmerna.
"Hade förmånen att lyssna på Evelynn vid två tillfällen. Första gången i ett mer avskalat samtalsformat där hon fångade mig med sin historia och genuina önskan om att vara behjälplig för kunderna. Andra gången höll hon en gästföreläsning för min klass inom Marketing Automation med fokus på närvaro i det digitala mötet. En mycket uppskattad timme som gav både nya insikter och grogrund för tankar om hur vi alla kan bli bättre på att använda de medel vi har för att fånga en publik."


Alexander Rydberg,

develope capabilitiesof people in sales organizations

"Evelynn is an exceptional coach, brimming with positivity, enthusiasm, and support. Her guidance has played a role in enhancing my communication skills, allowing me to become a more effective communicator."


Alexander Eriksson

sales ans management at Nissen Design Group 

I found Evelynn to be highly impactful in both her preparation for and her delivery of the webinar on 'Digital Rhetoric'. Being a certified trainer myself, I can truly appreciate the holistic approach she took in equipping the audience with various mindsets and attributes needed for digital communication and collaboration during this era of digital transformation. The processes and details Evelynn touched upon regarding leadership, team development, and meeting culture are of immense importance, considering organizations and their members are transitioning to a digital domain. This transition amplifies the need for personal awareness and leadership to facilitate the required change.

Being a part of the organizing team for Evelynn's webinar as a part of Project Management Institute's Sweden chapter was a great experience. Her delivery of the topic and its details was enlightening."


Imran Newas Khurshid

learning designer and facilitator - soft skills and leadership for organisational change and individual growth